Ausschreibungen

Anlässe Kurse

*Sommerwanderung
Leitung: Yvonne Schaufelberger
Datum: 08.08.2021, Bus fährt um 8.00 Uhr
Ort: Treffpunkt Landi-Parkplatz Neuhaus

Ausschreibung

 

*Patrouillenritt RCW
Leitung: Ale Honegger / Sarah Brütsch
Datum: 15.08.2021
Ort: Hess AG, 8637 Laupen

Ausschreibung

 

OKV Quadrille – Anlass Frauenfeld
Leitung: OKV
Datum: 11. Juni 2022
Ort: Frauenfeld

Ausschreibung